Hantverkare i Tuvagård!

bland svetsloppor, mjölkkor, islandshästar och läder...

Här bor jag Veronica Pietsch, som huvudsakligen arbetar i sadelmakeriet och Benjamin Eriksson som driver gården med främst mjölkproduktion. En besättning av SRB-kor levererar mjölk som går till Arlas mejeri i Falkenberg.
Här bor också två busiga barn, en stor hund, några katter och några nyfikna getter!

Sadelmakeri mitt i Halland, mellan Varberg, Falkenberg och Ullared.
Utbildad sadelmakare med gesällbrev.

Ja, i grunden ligger förstås ett hästintresse och en fascination för hantverk i alla dess former. Att ta till vara gamla saker, fixa till dem och få dem att funka igen är en härlig känsla!

Men efter att ha jobbat med turridning under några år och sedan äntligen fick chansen till en egen islandshäst, blev jag ganska frustrerad över utbudet på lämplig utrustning. Det var svårt att hitta grejer i rätt storlek och med de detaljer och funktioner som jag ville ha. Kunskapen var heller inte alltid så stor hos de som saluförde produkterna. Detta måste ju gå att göra bättre, tänkte jag och på den vägen är det!

Det blev 3 år i Sveriges myggtätaste ort, Tärnsjö, vid Sadelmakeriskolan och hösten 2010 tog jag mitt gesällbrev.
Sedan några år är jag också engagerad i styrelsen i SBO, Sadelmakarnas Branschorganisation.

Skackelträning med Apla
Miljöträning häst
Premiärtur för wagonette

Nästan allt skinn och läder här köps ifrån Tärnsjö Garveri i Uppland.

Då får du ett vegetabilgarvat läder av mycket hög kvalitét som är fritt ifrån många giftiga ämnen som tex krom, vilket annars är vanligt förkommande. Med denna metod tar det längre tid till färdigt läder men resultatet är fantastiskt och lädret åldras vackert med åren.

Hudarna kommer ifrån svenska kor, trevligt att slippa transportera det runt halva jordklotet. Jag gillar dessutom tanken att även jag, med min lilla verksamhet, kan gynna ett av de få garverier som finns kvar i Sverige idag och kan då också behålla kunskap, verktyg och maskiner.